Hem

Välkommen till Malmö Friskola!

Vi är en skola som bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6 och vår profil är språk, vilket innebär att vi arbetar med engelska från åk 1. Som skolans val kan eleverna välja mellan att förstärka sin svenska, sin engelska eller sitt modersmål.

På skolan finns även Lyckans fritidshem och Glädjens förskola.

Vi arbetar enligt genrepedagogiken och följer läroplanerna för grundskolan, fritidshemmet och förskolan.

Vi erbjuder barnen en lugn och trivsam skolmiljö med fritidsverksamhet som finns i skolans lokaler.

Skolan har en modern datalösning, SchoolSoft för kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och personal.

Genom att klicka på de olika flikarna uppe i menyraden hittar du mer information om skolan och vår verksamhet.