Vi jobbar på Glädjens förskola

Det är vi som jobbar på Glädjens förskola:

Jag heter Tina och jag är barnskötare här på förskolan.
Samar heter jag och jobbar här som barnskötare.
Maya heter jag och jobbar som barnskötare här på förskolan