Vi jobbar på Glädjens förskola

Det är vi som jobbar på Glädjens förskola:

Samar heter jag och jobbar här som barnskötare.
Maya heter jag och jobbar som barnskötare här på förskolan