Vi jobbar på Glädjens förskola

Det är vi som jobbar på Glädjens förskola:

Firdes heter jag och jobbar som förskollärare här på förskolan
Jag heter Tina och jag är barnskötare här på förskolan.
Samar heter jag och jobbar här som barnskötare.
Maya heter jag och jobbar som barnskötare här på förskolan