Vi jobbar här

Det är vi som jobbar på Glädjens förskola:

Jag heter Firdes och jobbar som förskollärare här på förskolan
Jag heter Tina och jag är barnskötare här på förskolan.
Samar heter jag och jobbar här som barnskötare.
Jag heter Sara och jobbar här som barnskötare. Just nu är jag föräldraledig.