Hej alla medarbetare, föräldrar och barn!

Den 1/1-2018 har jag fått den stora äran och glädjen att tillträda som rektor och förskolechef på Malmö Friskola.

Detta är ett uppdrag som jag med stor entusiasm ser fram emot att ta över efter Maria Weibull.

Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor och rektor på skolor i Rosengård.

Jag utövar mitt ledarskap i nära samverkan med pedagoger då detta får gynnsammast resultat hos den enskilda eleven.

Jag strävar hela tiden mot högre måluppfyllelse hos eleverna och ser fram emot att leda en skola som är i ständig utveckling.

Att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från tidigare utvärderingar och utgå från elevgruppens intresse och erfarenheter är viktigt för att nå kunskapskraven och för att värdegrundsarbetet på skolan ska kunna fortskrida.

Jag ser fram emot att träffa er alla och få samarbeta med er i den lilla skolan med det stora hjärtat!

Väl mött i januari

Marie Ahlkvist-Widell

December

Höstterminen har gått fort och snart väntar jul och jullov.  Denna terminen har tvåorna arbetat hårt  med att utveckla sina läs- och skrivförmågor.

På svenskan har vi bland annat arbetat med att rita fyrfältare, utifrån kortfilmer från youtube. Dessa bilder har vi sedan använt för att återberätta kortfilmen i textform. När texten är klar ska den rättas och bearbetas, då hittar vi sätt att utveckla våra meningar och ser om vi har skrivit meningar i rätt ordföljd.

Det är ett tufft arbete i många steg, men eleverna är väldigt stolta över sina texter.