Marie informerar

Hej igen alla elever, föräldrar, och inte minst medarbetare!

Nu har jag tjänstgjort som rektor och förskolechef på Malmö Friskola i två månader!
Jag har blivit bemött med både vänlighet och respekt.

Jag inser att det finns fantastiska pedagoger i alla verksamheter och underbara, nyfikna elever!
Jag vill , med olika utvecklingsinsatser bidra till att våra barn och elever lyckas på Malmö Friskola och att de efter avslutad skolgång här ska minnas sin tid med glädje , trygghet och många nya kunskaper, redo för ett högstadium!

På Malmö Friskola håller vi nu ett högt tempo där vi arbetar med digitalisering i coherence. Vi arbetar med ”Growth”mindset” och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund samt väl beprövad erfarenhet! Vi lär oss tillsammans och av varandra, ett kollaborativt lärande.

Jag är så tacksam att jag varje dag får vara en del av Malmö Friskola
” Den lilla skolan med det stora hjärtat”

Väl mött

Informationsbrev Förskoleklass

Vad gör vi i förskoleklassen nu?

Under de första veckorna tillsammans kommer vi att arbeta med samarbetsövningar samt hur det är att vara en bra vän. Vi kommer även att starta upp tema ”natur” och inom detta kommer vi att undersöka vår närmiljö samt ta reda på olika fakta kring ämnet. Vi kommer även att arbeta en hel del med bokstäver och siffor. Varje fredag kommer också alla barn i förskoleklassen få ett informationsbrev med sig hem där jag skrivit vad vi arbetat med under veckan samt generell information.

OBS! Jag vill påminna alla barn att ta med sig frukt till fruktstunder som vi kommer att ha. Alla föräldrar får väldigt gärna påminna så att en frukt packas ner i skolväskan varje dag! Under fruktstunden kommer vi bland annat anamma språkutveckling i form av mitt, ditt, vårt och turtagning samtidigt som vi arbetar med matematik i form av stapeldiagram och former.

Under vecka 8 var det sportlov. När barnen kom tillbaka från sportlovet väntade nya utmaningar och överraskningar. Bland annat har jag byggt upp ett dockrum där det ingår ett kök och affär för kreativ skapelse. Nya leksaker har köpts in och mer material är på väg! Enligt våra styrdokument ska undervisningen i förskoleklassen innefatta; att barnen får skapa genom lek, bild och andra estetiska uttrycksformer samt olika material.

Jag kommer inom kort att skicka ut kallelser för utvecklingssamtal, detta för att lära känna er vårdnadshavare lite bättre och för att vi ska få en god kontakt med varandra.

Med vänlig hälsning Katarina