Aktuellt

Nu är det åter igen dags för 6:orna att ha Nationella prov. Under veckorna framöver kommer våra elever i åk 6 att ha sina muntliga prov i svenska, matematik och engelska.

Här kan du som vårdnadshavare ta del av Skolverkets informationsblad.

Info till vårdnadshavare ang Nationella prov