Full fart på projekten

Hej!

I årskurs fyra håller vi just nu på med hela två projektarbeten!

I svenskan startade vi förra veckan upp ett författararbete. Eleverna har själv fått välja en känd barn- och ungdomsboksförfattare att arbeta med. De är just nu i full gång med att leta information och skriva faktatexter om sin författare. Vi var också på biblioteket och eleverna lånade en bok av ”sin” författare. Dessa ska de få läsa och sedan presentera på olika sätt.

På NO-lektionerna har vi nu börjat med ”Projekt: Forska om ett djur”. Detta gör vi som avslutning på arbetsområdet ”Skogen” som vi jobbat med under ett par veckor. Vi jobbar med att skriva faktatexter om vilda djur som vi kan hitta i Sveriges natur och eleverna är mycket engagerade. De får själv leta fakta och bilder för att senare kunna redovisa om sitt djur för resten av klassen.

Med vänliga hälsningar, Amanda

Nya samarbeten under vecka 10

Hej!

Under vecka 10 har vi startat upp vårt samarbete med förskoleklassen. Vi i årskurs 5 kommer agera faddrar för de yngre eleverna under våren. Bland annat kommer det innebära att eleverna får visa upp sådant de gör på NO-lektionerna för förskoleklassen.

I måndags startade vi upp detta genom att några elever fick gå ner och utföra ett experiment för förskoleklassen. De fick visa och förklara vad som hände och leda en lektion för de yngre eleverna.

På det här sättet får eleverna i årskurs 5 dels öva på att presentera och leda en lektion, dels repetera det vi gjort och lärt oss på NO-lektionerna. Dessutom får förskoleklasseleverna se spännande och roliga experiment.

Fem elever från femman besökte förskoleklassen för att visa ett experiment från en av sina NO-lektioner för dem.
Här visar dom vilken kemisk reaktion det kan bli när man blandar bikarbonat, citronsyra och diskmedel i vatten (och karamellfärg för effektens skull).
Förskoleklassen var mycket nyfikna på resultatet!

Uppdatering för årskurs 5

Hej!

Nu är vårterminen i full gång! Under våren kommer vi använda oss mer och mer av skolans blogg för att lägga upp texter och bilder av det vi jobbar med. Detta för att öka insikten i barnens skolgång för er vårdnadshavare.

Efter jullovet introducerade vi ett nytt sätt att arbeta, med ämneslärare istället för klasslärare. Det betyder att eleverna möter fler pedagoger och får bättre kontakt med fler vuxna på skolan och också att lärarna undervisar i de ämnen de brinner mest för. Detta leder till en bättre undervisning för eleverna.

Under de månader som gått sedan terminsstarten har årskurs 5 fokuserat mycket på läsförståelse i svenskan och eleverna har verkligen jobbat på bra! Nu under veckorna fram till påsklovet jobbar vi med ett författarprojekt. Eleverna söker information, skriver faktatexter, läser böcker och får presentera sitt arbete på olika sätt. Ett sådant projekt ger eleverna möjlighet att öva på att ta eget ansvar för sitt arbete

På samma sätt får de ta eget ansvar för sitt arbete när vi avslutar ämnesområdet ”Kemi” inom NO:n med att göra faktafilmer om ett grundämne. Kanske kan en eller annan film publiceras här.

Vi hoppas att ni föräldrar tar er tid att läsa bloggen och har ni frågor får ni gärna höra av er!

Med vänliga hälsningar,
Amanda