Glädjens förskola

Hej allihopa,

Personalen från Glädjens förskola önskar er hjärtligt välkomna till vår blogg. Vi vill kort beskriva, hur vi utifrån Förskolans läroplan arbetar på Glädjens förskola och även kunna delge detta till andra läsare.

Förskolan är en plats där barn tillbringar många timmar av sin vakna tid.

Därför är det viktigt att de erbjuds en trygg,  utmanande, spännande och lustfylld verksamhet. Med trygga barn finns det inga gränser för vilket lärande som kan ske. Med utmaning på rätt nivå växer självkänslan. Det ska vara spännande så att nyfikenheten hos varje barn väcks till liv. När sedan varje barns tankar och idéer tas tillvara skapas det lustfyllda i deras dag på förskolan.

Välkomna!