Pedagog Malmö Live 2018

Så har mer än en månad av terminen passerat och lärarna på Malmö Friskola är i fullgång med att skapa relationer, studiero och trygghet i klassrummen.
Idag har alla kommunala skolor i Malmö stad studiedag och många föreläsare finns på plats på PML -18 (Pedagog Malmö Live 2018).

Manja i årskurs 3 och Katarina i F-klass föreläser om ”ledarskap och bemötande i klassrummet”, jag är en stolt rektor på Malmö friskola som önskar de ett stort lycka till!

Hälsningar,
Marie Widell
Rektor


 

Rektors avslutningstal

Kära kära barn, kära kära elever, kära kära vårdnadshavare, kära kära medarbetare och inte minst kära kära Kirsi och Abdul!

Det är en stor dag idag! För mig och inte minst för alla elever som slutar skolan idag! Att samlas så här som vi gör nu på vår vackert pyntade skolgård är fint! Det är en stor dag för er i åk 6 som gått här länge och som nu lämnar skolan för nya äventyr!

Jag tror att ni är spända och lite nervösa men också väldigt förväntansfulla! Jag hoppas och tror att ni är väl rustade för er nya skola och att ni alltid är välkomna tillbaka för att besöka oss!  Det är också en stor dag för er som gått på skolan ert första år nu eller för er som går i förskoleklassen, i ettan, tvåan, trean eller fyran och femman!! Ni kommer att ha flera år framför er fulla av glädje, trygghet, gemenskap och studiero så att när ni väl lämnar Malmö friskola vet jag att är ni väl rustade för nya utmaningar!

Att stå här som rektor och förskolechef på den finaste skolan i Malmö och med de allra bästa elever är en stor glädje!  Jag ser att ni barn tar väl hand om varandra, ni lär er mycket, ni hjälps åt och resultaten, betygen, på skolan har höjts under det senaste läsåret!

Just därför är jag en mycket stolt rektor! Stolt men inte nöjd! Jag tror nämligen på att vi hela tiden kan bli bättre på att höja våra prestationer! Jag tror också på att vi kan bli bättre på hjälpas åt och att samarbeta och att visa varandra respekt med allt vi gör!

Jag önskar er lycka till i fortsättningen och ni ska ta väl hand om er och era familjer!

Med dessa ord vill jag önska er ett riktigt skönt sommarlov och till er som firar midsommar en riktigt glad sådan! och till er som avslutar ramadan säger jag   Eid mubarak!

 

Dag som ovan
Marie Widell; Rektor/ Förskolechef

Marie informerar

Hej igen alla elever, föräldrar, och inte minst medarbetare!

Nu har jag tjänstgjort som rektor och förskolechef på Malmö Friskola i två månader!
Jag har blivit bemött med både vänlighet och respekt.

Jag inser att det finns fantastiska pedagoger i alla verksamheter och underbara, nyfikna elever!
Jag vill , med olika utvecklingsinsatser bidra till att våra barn och elever lyckas på Malmö Friskola och att de efter avslutad skolgång här ska minnas sin tid med glädje , trygghet och många nya kunskaper, redo för ett högstadium!

På Malmö Friskola håller vi nu ett högt tempo där vi arbetar med digitalisering i coherence. Vi arbetar med ”Growth”mindset” och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund samt väl beprövad erfarenhet! Vi lär oss tillsammans och av varandra, ett kollaborativt lärande.

Jag är så tacksam att jag varje dag får vara en del av Malmö Friskola
” Den lilla skolan med det stora hjärtat”

Väl mött

Hej alla medarbetare, föräldrar och barn!

Den 1/1-2018 har jag fått den stora äran och glädjen att tillträda som rektor och förskolechef på Malmö Friskola.

Detta är ett uppdrag som jag med stor entusiasm ser fram emot att ta över efter Maria Weibull.

Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor och rektor på skolor i Rosengård.

Jag utövar mitt ledarskap i nära samverkan med pedagoger då detta får gynnsammast resultat hos den enskilda eleven.

Jag strävar hela tiden mot högre måluppfyllelse hos eleverna och ser fram emot att leda en skola som är i ständig utveckling.

Att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från tidigare utvärderingar och utgå från elevgruppens intresse och erfarenheter är viktigt för att nå kunskapskraven och för att värdegrundsarbetet på skolan ska kunna fortskrida.

Jag ser fram emot att träffa er alla och få samarbeta med er i den lilla skolan med det stora hjärtat!

Väl mött i januari

Marie Ahlkvist-Widell

Tack från Maria

Hej alla elever och vårdnadshavare!

I hela 16 år har jag arbetat på Malmö Friskola, först som lärare och under de senaste fyra åren som rektor/förskolechef. Från och med januari kommer jag dessvärre att avsluta min tjänst för att gå vidare mot nya utmaningar i mitt yrkesliv. Därmed vill jag tacka för den här tiden och hälsa min ersättare, Marie Widell, varmt välkommen!

Jag har trivts så bra på Malmö Friskola och lärt mig otroligt mycket! Det har varit ett privilegium att få ha varit med och utveckla skolan till vad den är idag och att få ha lärt känna så många härliga elever och sett dem utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra i livet för er alla!

Malmö Friskola är en liten skola med stort hjärta och den familjära känslan som råder här är unik. Jag känner mig stolt över den engagerade personalen som arbetar här och som varje dag utvecklar sin pedagogik för att skapa den bästa skolan för varje barn. Jag känner mig stolt över de vetgiriga och ambitiösa eleverna/barnen som går här.  Jag känner mig stolt över den miljö som skolan erbjuder. Jag hoppas att även ni vårdnadshavare och ni elever kan känna samma stolthet och även framöver, tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla skolan i rätt riktning!

Stort tack till er alla för fina minnen och erfarenheter som jag nu tar med mig och tack för ett gott samarbete!

Med vänlig hälsning

Maria Weibull

Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Just nu pågår en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 och vi på Malmö Friskola har valt att delta.

Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Detta innebär att eleverna i årskurs 4 och 5 kommer att få sina första betyg redan höstterminen 2017.

Här på skolan läggs därmed stort fokus på att fördjupa pedagogernas kunskaper om bedömning genom ett kollegialt lärande som leds av skolans förstelärare. Utöver det har det organiserats för samplanering/sambedömning för att möjliggöra en gemensam utveckling samt för att kunna leverera en mer likvärdig undervisning.

Klicka på länken nedan för att få kunskaper om hur betygssystemet fungerar.

 

 

 

Skolstart HT17

På måndagen den 21 augusti börjar skolåret 2017/2018. Brev har skickats hem angående skolstart och busstransport. Har ni fler frågor vänligen vänd er till kansliet 040-290695. 

Välkomna:)

Studiedag 1 September

Fredagen den 1 September har skolan en studiedag, eleverna är lediga och personalen ska kompetensutveckla sig.

Är ni i behov av fritids till era barn? Kontakta skolans kanslie 040-290695. 

Malmö Friskola önskar er en trevlig Eid Al Adha:)