Elevhälsan

Presentation

Här på skolan har vi ett elevhälsoteam som består av vår skolsköterska, specialpedagog, kurator och logoped. Samtliga finns tillgängliga här på skolan varje tisdag.

Vi som ingår i elevhälsoteamet är:

Jag heter Liza och jobbar heltid som logoped här på skolan.