Elevhälsan

Presentation

Här på skolan har vi ett elevhälsoteam som består av vår skolsköterska, specialpedagog och kurator.
Samtliga finns tillgängliga här på skolan enligt schema.

Hej, jag heter Manja och jag arbetar del av min tjänst som specialpedagog här på skolan!