Malmö Förskola

Presentation

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn 1-5 år i trivsamma lokaler där barnens glädje och kreativitet står i fokus. Vi bygger vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö reviderad upplaga2010) och kommunala riktlinjer.

Vi har stora fräscha lokaler som syftar till att locka barnen till lek, lärande och utforskande. I vårt fina bibliotek får barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom skönlitteratur på många olika sätt.

Våra öppettider är: 07:30 – 17:00. 

Vi finns på S Bulltoftavägen 21 och är en del av Malmö Friskola. Vi har nära till lekplatser och parkeroch andra fina grönområden. Vi har även nära till Bulltofta rekreationsområde.

Kom förbi och titta på våra lokaler och prata med vår kompetenta personal så får ni veta mer!

Välkomna!