Hej alla medarbetare, föräldrar och barn!

Den 1/1-2018 har jag fått den stora äran och glädjen att tillträda som rektor och förskolechef på Malmö Friskola.

Detta är ett uppdrag som jag med stor entusiasm ser fram emot att ta över efter Maria Weibull.

Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor och rektor på skolor i Rosengård.

Jag utövar mitt ledarskap i nära samverkan med pedagoger då detta får gynnsammast resultat hos den enskilda eleven.

Jag strävar hela tiden mot högre måluppfyllelse hos eleverna och ser fram emot att leda en skola som är i ständig utveckling.

Att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från tidigare utvärderingar och utgå från elevgruppens intresse och erfarenheter är viktigt för att nå kunskapskraven och för att värdegrundsarbetet på skolan ska kunna fortskrida.

Jag ser fram emot att träffa er alla och få samarbeta med er i den lilla skolan med det stora hjärtat!

Väl mött i januari

Marie Ahlkvist-Widell

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *