Månadens medarbetare

November 2018

Månadens medarbetare i november berikar oss alla genom sina kvicka handlingar. I snabb takt och med yttersta noggrannhet tycks ingenting vara för svårt eller krångligt för hen att arbeta med. Lösningsfokuserad är hen!
Både spik och skruv samt hus och bus hanteras med bravur!
Månadens medarbetare är vår vaktmästare Jörgen!
 

Stort grattis!

 
Oktober 2018
Månadens medarbetare i oktober har med sitt estetiska sinnelag och sin enorma kunskap kring litteratur lyckats skapa hållbara relationer med alla elever. Hen har med sitt positiva mindset lyckats sprida glädje och optimism i alla klasser och även på förskolan
Månadens medarbetare är Ida Aronson!
 

Stort grattis!

 
 
September 2018
 
Månadens medarbetare i september har med sitt brinnande engagemang och sin erfarenhet på skolan lyckats att vända de flesta elever att följa sin ledare. Hen har gjort en synvända och visat ödmjukhet inför ny kunskap samtidigt som hen tålmodigt leder oss genom skolverkets undervisnings moduler i digitalisering.
Månadens medarbetare för September är Celina Thysell!
 

Stort grattis!

 

Augusti 2018

Månadens medarbetare i augusti har lärt oss mycket om det vackra vi hör. Om analogt och digitalt med framförande och uppträdande. På ett lekfullt sätt och med stort allvar har hen låtit oss delta i flera stora eller mindre arrangemang som gynnat allt från förskolebarnen till de äldsta eleverna och vi kommer att få uppleva mer av denna musikaliska ådra.
Juni månads medarbetare är Fabian Quiceno Mejia!

Stort grattis!

Juli 2018

Månadens medarbetare i juli har med stor yrkesskicklighet och genuin pedagogisk erfarenhet lyckats med ihärdiga och långsiktiga strategier att vända ett negativt förhållningssätt som i första hand gynnat en specifik grupp elever men också smittat av sig till alla elever på skolan. Hen har med ett systematiskt arbetssätt gjort att varje elev blivit sedd för den den är. Med sitt glada skratt smittar hen positiv energi!

Månadens medarbetare i juli är Manja Cizmic!

Stort grattis!

 

Juni 2018

Månadens medarbetare i juni har med sin noggrannhet och sitt genuina intresse för den enskilda elevens kunskapsutveckling, lyckats med att för sig själv och andra fördjupa sig i och tydliggöra kunskapskraven för att på bästa sätt bidra i diskussion kring sambedömning och betygsättning . Hen är även den som med regelbundenhet och stor entusiasm håller vårdnadshavare och andra uppdaterade på vår hemsida!

Juni månads medarbetare är Amanda Björk!

Stort grattis!

 

Maj 2018

Månadens medarbetare i maj har i sin specifika yrkesroll gjort en snabb och tydlig pedagogiskt professionell resa.
Hen har under kort tid utvecklat sitt ledarskap i och utanför klassrummet samtidigt som hen har tagit stor del i pedagogiska diskussioner och framfört egna tankar kring pedagogisk skolutveckling såväl vad gäller klassrumsmiljö eller hela skolans arbetsmiljö .

Maj månads medarbetare är Johanna Wredmark!

Stort grattis!

 

April 2018

Månadens medarbetare har med sitt lugn och sitt lågaffektiva pedagogiska förhållningssätt lyckats skapa ett klassrumsklimat där varje elev blir synliggjord och ges utifrån sina förmågor via pedagogen möjlighet att prestera så långt det någonsin är möjligt.                                                                             
I dialog lärare och elev emellan lyckas hen att bygga hållbara band för lärande”
 
Månadens medarbetare är Sofie Holdt Lorenzon!
 
Stort grattis!
 

 

Mars 2018

Har visat prov på att föredömligt medverka till att såväl elever som kollegor och vårdnadshavare kan ta del av pedagogiska planeringar eftersom hen tagit hjälp av logoped för att komplettera texter med bildstöd i planeringarna.

Hen har även visat på goda exempel då det gäller användandet av Google Classroom samt spridandet av detta medel till såväl elever som kollegor!

Månadens medarbetare är Mohammed Hussein!

Stort grattis!