Månadens medarbetare

Månadens medarbetare mars 2018 har visat prov på att föredömligt medverka till att såväl elever som kollegor och vårdnadshavare kan ta del av pedagogiska planeringar eftersom hen tagit hjälp av logoped för att komplettera texter med bildstöd i planeringarna.

Hen har även visat på goda exempel då det gäller användandet av Google Classroom samt spridandet av detta medel till såväl elever som kollegor!

Månadens medarbetare är Mohammed Hussein!

Stort Grattis!!