Skolhälsovården


Vår skolsköterska, Gunilla Angmo finns på skolan varje fredag mellan kl 09.00 - 13.00.

 

Du når Gunilla via telefon på 040-29 06 95 eller

via mail: gunilla.angmo@malmofriskola.se

 

Vår skolläkare Kerstin Lindskoug når du via skolsköterskan, som planerar varje skolårs läkarbesök.  

 

När barnen går i årkurs 1 kontrolleras deras längd, vikt, syn och hörsel.

 

Barnen  vaccineras enligt socialstyrelsens föreskrifter 2006:22.

 

De flesta vaccinationerna sker när barnen går i årskurserna: 2 och 5.