Vår rektor och våra lärare

 

Maria_Weibull_1

  Mitt namn är Maria och jag är rektor och förskolechef här på       skolan. I grunden har jag en lärarexamen i svenska och             svenska som andraspråk och jag är inne på mitt tredje år på       rektorsutbildningen. 

  Jag har arbetat här på skolan i hela 15 år! Ett gott betyg till en   arbetsplats. Malmö Friskola är en skola jag är stolt över med     våra härliga elever och vår kompetenta och trevliga personal.

 

 

  

 Alina_AL_Zayat

         

 

 

 

 

  

  Jag heter Alina  och är mentor i förskoleklassen.

 

 Sofie_Holt_1         

 

 

 

 

 

  Sofie heter jag och är mentor i åk 1.

 

 Johanna_Wredmark_1

 

 

 

 

 

  Mitt namn är Johanna och jag är mentor i åk 2.

 

    CelinaThysell_1  

 

        

 

 

    Celina heter jag och denna termin är jag föräldraledig.

 

 Ella_Shirkhan_1

 

 

     

 

 

  Jag heter Ella och jag är mentor i åk 4.

 

  

  Johanna_Roos_1

 

 

 

 

 

  Jag heter Johanna och är mentor i åk 5 och 6.

 

 Leonora Ibraimi_1

 

 

 

 

 

     

  Leonora heter jag jobbar som NO lärare i åk 4,5 och 6. 

 

 

GRUPPE 01 Fadlallah Bassema

 

 

     

 

 

 

  Bassema heter jag och är modersmålslärare på skolan.

 

  mf_bild

     

   

 

 

 

    Jag heter Jarka och är skolans trä och metallslöjdslärare.

 

  Elin_Andersson_1   

 

 

 

 

 

  Elin heter jag och är lärare i musik, samt resurs på skolan.    Just nu är jag ledig och studerar.