Lyckans fritids Personal

 

 

    Roland heter jag och är lärarresurs på skolan, samt resurs                                                        på fritidshemmet.

 

    

 

    Elin heter jag och denna termin är jag studieledig.

 

     Johaina heter jag och arbetar inne på fritidshemmet.

 

    Elina heter jag och arbetar inne på fritidshemmet.