Föräldrar

 

Information till föräldrar och föräldrainflytande är något vi arbetar kontinuerligt med. 

Föräldrarnas medverkan i skolan är något som uppmuntras och som dessutom är viktig för skolans och elevens utveckling.

Utvecklingssamtal sker regelbundet där elev, föräldrar och personal för en framåtsyftande dialog och där ett utvecklingskontrakt för eleven upprättas.

 

Information och tips till elevernas föräldrar

 

Vad kan jag som förälder göra för att mitt barn ska klara sig bra i skolan?

Familjeråd

COPE - Föräldrarutbilning