Hej alla medarbetare, föräldrar och barn!

Den 1/1-2018 har jag fått den stora äran och glädjen att tillträda som rektor och förskolechef på Malmö Friskola.

Detta är ett uppdrag som jag med stor entusiasm ser fram emot att ta över efter Maria Weibull.

Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor och rektor på skolor i Rosengård.

Jag utövar mitt ledarskap i nära samverkan med pedagoger då detta får gynnsammast resultat hos den enskilda eleven.

Jag strävar hela tiden mot högre måluppfyllelse hos eleverna och ser fram emot att leda en skola som är i ständig utveckling.

Att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från tidigare utvärderingar och utgå från elevgruppens intresse och erfarenheter är viktigt för att nå kunskapskraven och för att värdegrundsarbetet på skolan ska kunna fortskrida.

Jag ser fram emot att träffa er alla och få samarbeta med er i den lilla skolan med det stora hjärtat!

Väl mött i januari

Marie Ahlkvist-Widell

December

Höstterminen har gått fort och snart väntar jul och jullov.  Denna terminen har tvåorna arbetat hårt  med att utveckla sina läs- och skrivförmågor.

På svenskan har vi bland annat arbetat med att rita fyrfältare, utifrån kortfilmer från youtube. Dessa bilder har vi sedan använt för att återberätta kortfilmen i textform. När texten är klar ska den rättas och bearbetas, då hittar vi sätt att utveckla våra meningar och ser om vi har skrivit meningar i rätt ordföljd.

Det är ett tufft arbete i många steg, men eleverna är väldigt stolta över sina texter.

 

  

Tack från Maria

Hej alla elever och vårdnadshavare!

I hela 16 år har jag arbetat på Malmö Friskola, först som lärare och under de senaste fyra åren som rektor/förskolechef. Från och med januari kommer jag dessvärre att avsluta min tjänst för att gå vidare mot nya utmaningar i mitt yrkesliv. Därmed vill jag tacka för den här tiden och hälsa min ersättare, Marie Widell, varmt välkommen!

Jag har trivts så bra på Malmö Friskola och lärt mig otroligt mycket! Det har varit ett privilegium att få ha varit med och utveckla skolan till vad den är idag och att få ha lärt känna så många härliga elever och sett dem utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra i livet för er alla!

Malmö Friskola är en liten skola med stort hjärta och den familjära känslan som råder här är unik. Jag känner mig stolt över den engagerade personalen som arbetar här och som varje dag utvecklar sin pedagogik för att skapa den bästa skolan för varje barn. Jag känner mig stolt över de vetgiriga och ambitiösa eleverna/barnen som går här.  Jag känner mig stolt över den miljö som skolan erbjuder. Jag hoppas att även ni vårdnadshavare och ni elever kan känna samma stolthet och även framöver, tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla skolan i rätt riktning!

Stort tack till er alla för fina minnen och erfarenheter som jag nu tar med mig och tack för ett gott samarbete!

Med vänlig hälsning

Maria Weibull

Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Just nu pågår en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 och vi på Malmö Friskola har valt att delta.

Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Detta innebär att eleverna i årskurs 4 och 5 kommer att få sina första betyg redan höstterminen 2017.

Här på skolan läggs därmed stort fokus på att fördjupa pedagogernas kunskaper om bedömning genom ett kollegialt lärande som leds av skolans förstelärare. Utöver det har det organiserats för samplanering/sambedömning för att möjliggöra en gemensam utveckling samt för att kunna leverera en mer likvärdig undervisning.

Klicka på länken nedan för att få kunskaper om hur betygssystemet fungerar.

 

 

 

Skolstart HT17

På måndagen den 21 augusti börjar skolåret 2017/2018. Brev har skickats hem angående skolstart och busstransport. Har ni fler frågor vänligen vänd er till kansliet 040-290695. 

Välkomna:)

Studiedag 1 September

Fredagen den 1 September har skolan en studiedag, eleverna är lediga och personalen ska kompetensutveckla sig.

Är ni i behov av fritids till era barn? Kontakta skolans kanslie 040-290695. 

Malmö Friskola önskar er en trevlig Eid Al Adha:)