Istiden

Förra veckan började fyrorna arbeta med istiden!
Vi har tittat på film om istiden, läst i böcker och samtalat.
Eleverna uppskattar arbetsområdet och tycker det är så himla spännande att stora delar av vår värld varit täckta av is. Många är nyfikna på framtiden och undrar om det kommer fler istider.
Idag fördjupade vi oss i de spår istiden lämnat efter sig. Vi tittade på en powerpointpresentation med bilder.  Eleverna fick även lära sig om rundhällar, jättegrytor, flyttblock och issjöar. Vi avslutade lektionen med att eleverna valde ut spår efter istiden, ritade en teckning och beskrev den.  .

Hej då medeltiden!

Idag var det dags för oss att avsluta vårt arbetsområde ”Medeltiden”. Vi avslutade vårt arbetsområde med varsin dikt.

Det har varit fyra oerhört lärorika veckor där klass fem fått en inblick i hur livet var på medeltiden och hur samhället såg ut.

Vi har pratat om de fyra stånden, om religionens makt, hur det var att vara barn på medeltiden och hur samhället såg ut. Vi avslutade arbetsområdet med ett muntligt prov i mindre grupper och det har varit helt fantastiska samtal där eleverna verkligen gjort sitt yttersta för att visa sina kunskaper och förmågor. Det muntliga slutprovet var väldigt uppskattat.

Här får ni ta del av bilder som visar en del av det vi producerat längs temats gång.

Varma hälsningar: Leonora

 

 

Glädjens förskola

Hej allihopa,

Personalen från Glädjens förskola önskar er hjärtligt välkomna till vår blogg. Vi vill kort beskriva, hur vi utifrån Förskolans läroplan arbetar på Glädjens förskola och även kunna delge detta till andra läsare.

Förskolan är en plats där barn tillbringar många timmar av sin vakna tid.

Därför är det viktigt att de erbjuds en trygg,  utmanande, spännande och lustfylld verksamhet. Med trygga barn finns det inga gränser för vilket lärande som kan ske. Med utmaning på rätt nivå växer självkänslan. Det ska vara spännande så att nyfikenheten hos varje barn väcks till liv. När sedan varje barns tankar och idéer tas tillvara skapas det lustfyllda i deras dag på förskolan.

Välkomna!

 

Full fart på projekten

Hej!

I årskurs fyra håller vi just nu på med hela två projektarbeten!

I svenskan startade vi förra veckan upp ett författararbete. Eleverna har själv fått välja en känd barn- och ungdomsboksförfattare att arbeta med. De är just nu i full gång med att leta information och skriva faktatexter om sin författare. Vi var också på biblioteket och eleverna lånade en bok av ”sin” författare. Dessa ska de få läsa och sedan presentera på olika sätt.

På NO-lektionerna har vi nu börjat med ”Projekt: Forska om ett djur”. Detta gör vi som avslutning på arbetsområdet ”Skogen” som vi jobbat med under ett par veckor. Vi jobbar med att skriva faktatexter om vilda djur som vi kan hitta i Sveriges natur och eleverna är mycket engagerade. De får själv leta fakta och bilder för att senare kunna redovisa om sitt djur för resten av klassen.

Med vänliga hälsningar, Amanda

Nya samarbeten under vecka 10

Hej!

Under vecka 10 har vi startat upp vårt samarbete med förskoleklassen. Vi i årskurs 5 kommer agera faddrar för de yngre eleverna under våren. Bland annat kommer det innebära att eleverna får visa upp sådant de gör på NO-lektionerna för förskoleklassen.

I måndags startade vi upp detta genom att några elever fick gå ner och utföra ett experiment för förskoleklassen. De fick visa och förklara vad som hände och leda en lektion för de yngre eleverna.

På det här sättet får eleverna i årskurs 5 dels öva på att presentera och leda en lektion, dels repetera det vi gjort och lärt oss på NO-lektionerna. Dessutom får förskoleklasseleverna se spännande och roliga experiment.

Fem elever från femman besökte förskoleklassen för att visa ett experiment från en av sina NO-lektioner för dem.
Här visar dom vilken kemisk reaktion det kan bli när man blandar bikarbonat, citronsyra och diskmedel i vatten (och karamellfärg för effektens skull).
Förskoleklassen var mycket nyfikna på resultatet!

Uppdatering för årskurs 5

Hej!

Nu är vårterminen i full gång! Under våren kommer vi använda oss mer och mer av skolans blogg för att lägga upp texter och bilder av det vi jobbar med. Detta för att öka insikten i barnens skolgång för er vårdnadshavare.

Efter jullovet introducerade vi ett nytt sätt att arbeta, med ämneslärare istället för klasslärare. Det betyder att eleverna möter fler pedagoger och får bättre kontakt med fler vuxna på skolan och också att lärarna undervisar i de ämnen de brinner mest för. Detta leder till en bättre undervisning för eleverna.

Under de månader som gått sedan terminsstarten har årskurs 5 fokuserat mycket på läsförståelse i svenskan och eleverna har verkligen jobbat på bra! Nu under veckorna fram till påsklovet jobbar vi med ett författarprojekt. Eleverna söker information, skriver faktatexter, läser böcker och får presentera sitt arbete på olika sätt. Ett sådant projekt ger eleverna möjlighet att öva på att ta eget ansvar för sitt arbete

På samma sätt får de ta eget ansvar för sitt arbete när vi avslutar ämnesområdet ”Kemi” inom NO:n med att göra faktafilmer om ett grundämne. Kanske kan en eller annan film publiceras här.

Vi hoppas att ni föräldrar tar er tid att läsa bloggen och har ni frågor får ni gärna höra av er!

Med vänliga hälsningar,
Amanda

Marie informerar

Hej igen alla elever, föräldrar, elever och inte minst medarbetare!

Nu har jag tjänstgjort som rektor och förskolechef på Malmö Friskola i två månader!
Jag har blivit bemött med både vänlighet och respekt.

Jag inser att det finns fantastiska pedagoger i alla verksamheter och underbara, nyfikna elever!
Jag vill , med olika utvecklingsinsatser bidra till att våra barn och elever lyckas på Malmö Friskola och att de efter avslutad skolgång här ska minnas sin tid med glädje , trygghet och många nya kunskaper, redo för ett högstadium!

På Malmö Friskola håller vi nu ett högt tempo där vi arbetar med digitalisering i coherence. Vi arbetar med ”Growth”mindset” och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund samt väl beprövad erfarenhet! Vi lär oss tillsammans och av varandra, ett kollaborativt lärande.

Jag är så tacksam att jag varje dag får vara en del av Malmö Friskola
” Den lilla skolan med det stora hjärtat”

Väl mött

Informationsbrev Förskoleklass

Vad gör vi i förskoleklassen nu?

Under de första veckorna tillsammans kommer vi att arbeta med samarbetsövningar samt hur det är att vara en bra vän. Vi kommer även att starta upp tema ”natur” och inom detta kommer vi att undersöka vår närmiljö samt ta reda på olika fakta kring ämnet. Vi kommer även att arbeta en hel del med bokstäver och siffor. Varje fredag kommer också alla barn i förskoleklassen få ett informationsbrev med sig hem där jag skrivit vad vi arbetat med under veckan samt generell information.

OBS! Jag vill påminna alla barn att ta med sig frukt till fruktstunder som vi kommer att ha. Alla föräldrar får väldigt gärna påminna så att en frukt packas ner i skolväskan varje dag! Under fruktstunden kommer vi bland annat anamma språkutveckling i form av mitt, ditt, vårt och turtagning samtidigt som vi arbetar med matematik i form av stapeldiagram och former.

Under vecka 8 var det sportlov. När barnen kom tillbaka från sportlovet väntade nya utmaningar och överraskningar. Bland annat har jag byggt upp ett dockrum där det ingår ett kök och affär för kreativ skapelse. Nya leksaker har köpts in och mer material är på väg! Enligt våra styrdokument ska undervisningen i förskoleklassen innefatta; att barnen får skapa genom lek, bild och andra estetiska uttrycksformer samt olika material.

Jag kommer inom kort att skicka ut kallelser för utvecklingssamtal, detta för att lära känna er vårdnadshavare lite bättre och för att vi ska få en god kontakt med varandra.

Med vänlig hälsning Katarina

Ny lärare i förskoleklassen

Hej! 

Mitt namn är Katarina Widell, jag är 23 år gammal och är nyexaminerad förskollärare. Jag har studerat till förskollärare med musikprofil vilket innebär att jag under min utbildning arbetat extra mycket med musik, som jag brinner för! 

Jag har arbetat i förskoleklass tidigare på skolor runt om i Rosengård, detta gör att jag är väl bekant med förskoleklassens arbete och styrdokument. Jag ser väldigt mycket fram emot att lära känna såväl barn, vårdnadshavare som personal på Malmö Friskola och det ska bli en rolig utmaning att få arbeta här! 
 
Önskar någon av er vårdnadshavare ett möte med mig eller att komma i kontakt med mig så går det utmärkt att ringa detta nummer: 0703-336965 

 

Med vänlig hälsning, Katarina Widell