Övrig personal

Abdul heter jag och jag är huvudman och ekonomiansvarig.
Kirsi heter jag och är huvudman och personalansvarig.
Ali heter jag och jobbar på kansliet.
Eva heter jag och är skolsekreterare här på skolan. Jag jobbar bland annat med elevregistrering och vikarieanskaffning.
Jörgen heter jag och är skolans vaktmästare och allkonstnär.
Hanan heter jag och jag jobbar som kock i skolans matsal.
Jag heter Sadia och jag jobbar i skolans elevmatsal