Skolans värdegrund

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat där alla barn är stjärnor.
Vi ser till varje elevs bästa och arbetar med gemenskap, studiero, respekt, trygghet och glädje.