Skolans värdegrund

Vi är den framgångsrika skolan för den kompetenta eleven, vår undervisningar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vi har höga förväntningar på varandra och på våra elever och vi arbetar med FNs globala mål, alla elever från och med årskurs 2 har en egen dator.
Gemenskap, studiero, respekt, trygghet och glädje är ord som genomsyrar vår verksamhet!