Vår rektor och våra lärare

Jag heter Marie och är stolt rektor och förskolechef här på skolan.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!
Katarina heter jag och är mentor i förskolklassen
Johanna heter jag och är mentor i åk 1.
Mitt namn är Sofie och jag är mentor i åk 2.
Manja heter jag och jag är mentor i åk 3
Mohamed heter jag och är mentor i åk 4. Jag jobbar även som idrottslärare i åk 3-6.
Amanda heter jag och är mentor i åk 5.
Leonora heter jag och är mentor i åk 6. Jag är även förstelärare här på skolan.
Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.
Jarka heter jag och är skolans trä och metallsläjdslärare.
Ida heter jag och undervisar i bild och textilslöjd här på skolan. Jag är också resurs och jobbar på fritids på eftermiddagarna.
Fabian heter jag och jag är skolans musiklärare. Jag ansvarar för Hela skolan sjunger, är resurs och jobbar även på fritids på eftermiddagarna.
Ali heter jag och jobbar som resurs här på skolan. Jag är även på fritids på eftermiddagarna.
Jag heter Rolav och jag jobbar som elevassistent här på skolan. Jag är även en stund på fritids varje eftermiddag
Celina heter jag och denna terminen jobbar jag som lärare här på skolan varje fredag.
Johanna heter jag. Jag jobbar här på skolan som lärare i 4-6an. Denna terminen är jag föräldaledig.
Elin heter jag och är lärare i musik, samt resurs på skolan. Just nu är jag ledig och studerar.