Vår rektor och våra lärare

Jag heter Marie och är stolt rektor på Malmö Friskola AB.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och mina pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!
Jag heter Marie och är stolt rektor på Malmö Friskola AB.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och mina pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!      
Erik heter jag och är en av pedagogerna i förskoleklassen.
Jag kommer från försäljningsbranschen där jag länge jobbat som ledare med inriktning på coachning. Utbildning och utveckling har blivit ett av mina stora intresse privat, på så vis går mitt privata intresse och mitt yrke hand i hand vilket gör varje dag till en ny lärorik dag för eleverna.
Katarina
Legitimerad förskollärare-musikprofil i förskoleklass.Jag brinner för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas på såväl individ- som gruppnivå. Att lära mig nya saker tillsammans med eleverna varje dag gör att jag växer i min profession och kan på så vis prestera på hög nivå.
Hej, mitt namn är Emil och jag är mentor i årskurs 1.
Mitt namn är Celina och jag är delvis föräldraledig från min tjänst på Malmö Friskola men arbetar i årskurs 1 på fredagar.
Jag heter Eva och är legitimerad lärare, arbetar som förstelärare på Malmö Friskola och brinner för att undervisa, jag är mentor för årskurs 2.
Johanna heter jag och är legitimerad lärare som undervisar i årskurs 3.
Hej!
Jag heter Lirim och jag är mentor för årskurs 4. samt är lärare i idrott för årskurs 4 och 5-6.
Hej! Jag heter Ann-Britt och är legitimerad lärare som har arbetat som grundskolelärare i många år. Jag är nu klasslärare och mentor för årskurs 5 och 6.
Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.
Hej!
Jag heter Karl och arbetar som idrottslärare, slöjdlärare och fritidshemspersonal.
Cristofer heter jag och arbetar som musiklärare, idrottslärare och är ansvarig för fritidshemmet.