Vår rektor och våra lärare

 
Mitt namn är Maria och jag är rektor och förskolechef här på skolan. I grunden har jag en lärarexamen i svenska och svenska som andraspråk.

Jag har arbetat här på skolan i hela 16 år! Ett gott betyg till en arbetsplats. Malmö Friskola är en skola jag är stolt över med våra härliga elever och vår kompetenta och trevliga personal.

Sara heter jag och vikarierar som mentor i förskoleklassen.

 Johanna heter jag och är mentor i åk 1.
  Mitt namn är Sofie och jag är mentor i åk 2.
Luma heter jag och är mentor i åk 3.
Mohamed heter jag och är mentor i åk 4. Jag jobbar även som idrottslärare i åk 3-6.
Ella heter jag och jag är mentor i åk 5.
Leonora heter jag och är mentor i åk 6. Jag undervisar också i NO och teknik i åk 5 & 6.
Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.
Jarka heter jag och är skolans trä och metallsläjdslärare.
Ida heter jag och undervisar i bild och textilslöjd här på skolan. Jag är också resurs och jobbar på fritids på eftermiddagarna.
Fabian heter jag och jag är skolans musiklärare. Jag ansvarar för Hela skolan sjunger, är resurs och jobbar även på fritids på eftermiddagarna.
Roland heter jag och jobbar som idrottslärare och reurs. Jag är även ansvarig för vår fritidsverksamhet.
 Celina heter jag och denna termin är jag  föräldraledig.
Johanna heter jag. Denna terminen är jag föräldaledig.
Elin heter jag och är lärare i musik, samt resurs på skolan. Just nu är jag ledig och studerar.