Vår rektor och våra lärare

Jag heter Marie och är stolt rektor och förskolechef här på skolan.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!
Katarina heter jag och är mentor i förskoleklassen
Amanda heter jag och är mentor i åk 1.
Jag heter Celina och är mentor i åk 2. Jag är också förstelärare här på skolan.
Manja heter jag och jag är mentor i åk 3. Jag är också förstelärare på skolan.
Johanna heter jag och är mentor i Åk 4.
Mohamed heter jag och är mentor i Åk 5 och 6. 
Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.
Jarka heter jag och är skolans trä och metallsläjdslärare.
Ida heter jag och undervisar i bild och textilslöjd här på skolan. Jag är också resurs och jobbar på fritids på eftermiddagarna.
Fabian heter jag och jag är skolans musiklärare. Jag ansvarar för Hela skolan sjunger, är resurs och jobbar även på fritids på eftermiddagarna.
Roland heter jag och jag är Idrottslärare och ansvarig för fritidshemmet.
Elin heter jag och är lärare i musik, samt resurs på skolan. Just nu är jag ledig och studerar.