Vår rektor och våra lärare

Jag heter Marie och är stolt rektor och förskolechef här på skolan.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!      

 

 

 

Katarina,
Nyexaminerad förskollärare-musikprofil i förskoleklass.Jag brinner för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas på såväl individ- som gruppnivå. Att lära mig nya saker tillsammans med eleverna varje dag gör att jag växer i min profession och kan på så vis prestera på hög nivå.      

 

 

 

Hej, mitt namn är Emil och jag är mentor i årskurs 1.      

 

 

 

Amanda heter jag och arbetar som resurs samt med bedömningsstöd.      

 

 

 

Mitt namn är Celina och detta läsåret är jag föräldraledig från min förstelärartjänst.      

 

 

 

Hej! Felicia heter jag och jag arbetar i årskurs 4, mitt huvudämne är SO.    

 

 

 

Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.      

 

 

 

Erik heter jag, jag är en av pedagogerna i förskoleklassen. Jag kommer från försäljningsbranschen där jag länge jobbat som ledare med inriktning på coachning. Utbildning och utveckling har blivit ett av mina stora intresse privat, på så vis går mitt privata intresse och mitt yrke hand i hand vilket gör varje dag till en ny lärorik dag för eleverna.       

 

 

 

Hej! Jag heter Ann-Britt och har arbetat som grundskolelärare i många år. Jag är nu klasslärare och mentor för årskurs 5 och 6.