Vår rektor och våra lärare

Jag heter Marie och är stolt rektor och förskolechef här på skolan.
Jag är utbildad rektor, fritidspedagog samt lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk.Jag har höga förväntningar på mig själv och pedagoger så väl som på våra elever, ett ”Growth mindset”. Jag arbetar lösningsorienterat och ser alltid till elevers och pedagogers bästa i första hand!      

 

 

 

Katarina,
Nyexaminerad förskollärare-musikprofil i förskoleklass.Jag brinner för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas på såväl individ- som gruppnivå. Att lära mig nya saker tillsammans med eleverna varje dag gör att jag växer i min profession och kan på så vis prestera på hög nivå.      

 

 

 

Amanda heter jag och är mentor i åk 1.      

 

 

 

Mitt namn är Celina och jag är utbildad f-3 lärare som har arbetat på skolan sedan 2015.
Jag arbetar som mentor i årskurs 2 och även som förstelärare. Som en del utav skolans språkprofil arbetar jag för att implementera det genrepedagogiska arbetssättet på skolan.      

 

 

 

Hej!
Jag heter Manja. Jag är lärare i årskurs 3. Jag har sedan jag tog examen 2014 arbetat i flera årskurser, vilket gör att jag kan möta alla elever på deras egna nivå. Utöver min roll som lärare studerar jag till specialpedagog och är redan nu en del av skolans elevhälsoteam.      

 

 

 

Hej, mitt namn är Emil och jag är mentor i årskurs 4.      

 

 

 

Mohamed heter jag och driver en särskild undervisningsgrupp.       

 

 

 

Bassema heter jag och är modersmålslärare och studiehandledare här på skolan.      

 

 

 

Jarka heter jag och är skolans trä och metallsläjdslärare.     

 

 

 

Erik heter jag, jag är en av pedagogerna i förskoleklassen. Jag kommer från försäljningsbranschen där jag länge jobbat som ledare med inriktning på coachning. Utbildning och utveckling har blivit ett av mina stora intresse privat, på så vis går mitt privata intresse och mitt yrke hand i hand vilket gör varje dag till en ny lärorik dag för eleverna.       

 

 

 

Hej! Jag heter Ann-Britt och har arbetat som grundskolelärare i många år. Jag är nu klasslärare och mentor för årskurs 5 och 6.